Paranormaal Leven Na De Dood

Is er leven na de dood?: Wat we tot nu toe weten - Deel 1

Voor velen blijft deze vraag onbeantwoord. Het is een van de vragen die elk mens zich vroeg of laat zal stellen. En hiermee betreden wij de wereld van het paranormale. Ofwel, de wereld die de meeste van ons nog niet zo goed begrijpen.

Technologisch Rijk Doch Geestelijk Arm

Astronauten hebben de maan bereikt, de wereld beschikt over nucleaire wapens, en dankzij vooruitgang in de gezondheidszorg leeft de mens langer dan ooit tevoren. Ondanks deze indrukwekkende technologische ontwikkelingen lijken we nog ver verwijderd van consensus over wat ons te wachten staat wanneer onze tijd op aarde voorbij is. Niet alleen dat, voor veel mensen is het niet eens duidelijk of het bestaan enige betekenis heeft. 

Een Simpel Onderzoek 

Om ons verder op weg te helpen wil ik het onderzoek beginnen met de volgende vraag: "Welke inzichten over het bestaan kunnen we verkrijgen uit onze omgeving?"

Eenvoudige Observatie, Grote Gevolgen

We beginnen met de meest fundamentele observatie: Jij bestaat. Het is een eenvoudige observatie, maar met enorme gevolgen. Uit deze eenvoudige observatie kunnen we onschatbare informatie putten door simpelweg te redeneren.

De "moeilijke" levensvragen zijn niet per se "moeilijk". De mens heeft ze complex gemaakt. Vaak wordt gedacht dat het bestaan niet simpel en eenvoudig kan zijn; grote onderwerpen moeten haast wel altijd moeilijk en complex zijn.

Het is tijd om afstand te nemen van deze denkwijze; het dient ons simpelweg niet. Grote waarheden zijn vaak paradoxaal.

Oorsprong van het Bestaan

"Ik besta." Wat kunnen we met deze observatie? Uit deze observatie rijst de volgende vraag: Hoe ben ik ontstaan? Op deze vraag heb ik nog geen antwoord.

Mijn volgende stap is om de vraag om te keren. Als ik niet weet hoe ik ben ontstaan, kan ik misschien meer inzicht verkrijgen uit de vraag: Hoe stop ik met bestaan? Met andere woorden, kan iets dat bestaat ophouden te bestaan?

Het Experiment

Stel je een wit vel papier voor. Scheur dit vel in tweeën. Scheur de twee vellen opnieuw in tweeën. Scheur de vier vellen opnieuw in tweeën. Je ziet dat we het stuk papier "oneindig" kleiner kunnen maken door te blijven scheuren. Maar alle componenten van het papier blijven bestaan.

Ik kan het papier verbranden; dan houdt het op te bestaan, toch? We zien dat het papier verandert in as, oftewel, het stuk papier heeft een andere vorm aangenomen en een andere identiteit gekregen als gevolg van de verbranding.

Dit voorbeeld toont aan dat iets dat bestaat niet eenvoudigweg kan stoppen te bestaan.

De Wetten van Thermodynamica

Als we dit verder doortrekken, is de conclusie als volgt: Iets dat bestaat kan niet ophouden te bestaan.

Wat bestaat, zal veranderen van vorm maar kan niet stoppen te bestaan. De totale hoeveelheid energie van het object en zijn componenten zal altijd exact hetzelfde blijven. In de natuurkunde is deze kennis verankerd in de wetten van de thermodynamica.

Een Eeuwig Bestaan

Zo zien we dat uit de simpele observatie "ik besta" hebben kunnen afleiden dat niets kan ophouden te bestaan; met andere woorden, het leven is eeuwig. 

Wauw! Wij hebben middels de meest fundamentele en meest simpele observering kunnen vaststellen dat iets wat bestaat, nooit zal stoppen met bestaan.

Met deze  conclusie kunnen wij verder naar Deel 2, waarin wij gaan kijken welke gevolgen een Eeuwig Bestaan heeft voor ons idee van onszelf, onze plek in het universum en een praktische invulling van wat we kunnen verwachten na ons overlijden.

Retour au blog